Driftavtal2018-04-04T19:50:04+00:00
Våra tjänster hjälper företag få gladare anställda och nöjdare kunder genom effektivare lösningar inom telekom

Driftsavtal

Ett abonnemang och en telefon är grundstenar för ett mobilt arbetssätt men står bara för en fjärdedel av kostnaden. Den största delen av totalkostnaden är driftsfrågor och administration. Genom att effektivisera administration och rutiner samt att låta oss lägga tiden som behövs så kan ni istället fokusera på det som är viktigast – er verksamhet! Driftavtalet vi erbjuder er skapar möjligheter att säkra upp rutiner och processer men även att överlåta stora delar av service och administration till oss.

Driftsavtal finns i olika nivåer för att kunna passa till önskad servicenivå utefter just ert företags behov.

 

Intresseanmälan

Standard

Från0kr användare/månad
 • SIM hantering
 • Abonnemangsoptimering
 • Självregistrering av service
 • Fullmaktshantering

Plus

Från50kr användare/månad
 • Abonnemangs administration
 • Säkerhetstjänster
 • Livscykel hantering
 • Smartphone lånepool

Premium

Från70kr användare/månad
 • Växelkonfiguration
 • Brandade lösningar
 •  Rekommendation av telefonpolicy
 • Spärrapps assistance