GDPR2018-05-15T06:21:22+00:00
Våra tjänster hjälper företag få gladare anställda och nöjdare kunder genom effektivare lösningar inom telekom

Dina rättigheter – Vår integritetspolicy

Vi sparar endast det som behöves för att genomföra en affär. När affären är helt avslutad så raderas dina uppgifter. Affären är avslutad då vi inte längre har någon skyldighet att spara dina uppgifter, till exempel pga. avtalsperiod, garanti, bokföring etc.

Vårt personuppgiftsombud på Proffs Kommunikation Sverige AB ser till att din data behandlas på korrekt och lagligt sätt.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: gdpr@proffskommunikation.se
Privatpersoner har rätt att begära tillgång till data vi behandlar om dem. Skicka begäran skriftligen till oss. Begäran måste undertecknas och innehålla uppgifter om namn och personnummer.

Proffs Kommunikation Sverige AB
GDPR
Elof Lindälvsgata 13
41458 Göteborg