Våra tjänster hjälper företag få gladare anställda och nöjdare kunder genom effektivare lösningar inom telekom

Vad kan vi göra för dig?

Proffs Kommunikation är en helhetsleverantör inom telekombranschen. Tillsammans med våra partners skapar vi marknadens bredaste produktportfölj som säkerställer att ni som företag får rätt lösning utifrån era behov. Vi är din trogna telekompartner som finns vid din sida under upphandlingen, genom driftsättningen och framöver med löpande support. 

Upphandling

Med tanke på i vilken fart telekombranschen förändras är det väldigt svårt att som företag hålla sig uppdaterad med vilken lösning och vilket upplägg som är det optimala utifrån ens givna situation. Smarta företag ser till att med jämna mellanrum utvärdera vad som finns på marknaden, för att säkerställa att man har den bästa möjliga lösningen, till ett så bra ekonomiskt upplägg som möjligt. Istället för att genomgå den här processen på egen hand finns det många fördelar med att ta in en kompetent partner med en gedigen erfarenhet av upphandlingar.

Det finns en tydlig tidsbesparing i att träffa en representant för hela marknaden, snarare än att träffa en person från varje intressant leverantör och dessutom får du som företag då en objektiv bild av marknaden, istället för en vinklad sådan.

Startskottet mot att nå det önskade slutresultatet är ett möte, där vi som partner kan skaffa oss en tydlig bild av hur er situation ser ut, samt vilka behov och önskemål ni har vad gäller nutid så väl som framtid. Därefter kan vi börja arbeta och återkomma till er med en slutrapport över de alternativ som fyller er kravspecifikation, samt vår rekommendation på lösning.

Konsultation

Vi skräddarsyr konsultationslösningar efter företagets specifika behov och vi åtar oss både fristående uppdrag såväl som löpande konsultation. Uppdragen kan skötas båda via distans eller på plats, beroende på önskemål.

Konsultation passar både det mindre bolaget där telefoniansvaret har hamnat i knät på en medarbetare som saknar tid och möjlighet samt det större bolaget där tiden finns, men där det blir mer effektivt och ekonomiskt att köpa in kompetensen externt.

Exempel på konsultationsuppdrag vi åtar oss:

 • Genomlysning och analys av befintlig lösning
 • Framtagning och implementering av telefonpolicy
 • Stöd i samband av omorganisation
 • Kontinuerligt användarstöd på plats
 • Användar- och administratörsutbildningar

Genom att anlita Proffs Kommunikation säkerställer ni att telefonin på ert bolag sköts på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt, samtidigt som ni får loss resurser internt att fördela på andra områden.

Support

Vi vet hur frustrerande det kan vara att inte få sitt problem löst på ett snabbt och enkelt sätt. Det är få som har tiden eller lusten att klicka sig igenom en hel hemsida i jakten på rätt kontaktyta och ingen vill sitta fast i en kö i väntan på hjälp.

När du kontaktar Proffs Kommunikation kommer du snabbt till en riktig människa. Oavsett vilken operatör du använder dig av, om ditt ärende gäller en spräckt iPhone-skärm eller en tjänst som krånglar är det en och samma väg in till lösningen på dina bekymmer. Vi brinner för att snabbt och på ett skönt sätt, lösa dina problem.

Klicka på luren till vänster om du vill tala med oss, vill du hellre chatta – klicka till höger. Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Driftsavtal

Ett abonnemang och en telefon är grundstenar för ett mobilt arbetssätt men står bara för en fjärdedel av kostnaden. Den största delen av totalkostnaden är driftsfrågor och administration. Genom att effektivisera administration och rutiner samt att låta oss lägga tiden som behövs så kan ni istället fokusera på det som är viktigast – er verksamhet! Driftavtalet vi erbjuder er skapar möjligheter att säkra upp rutiner och processer men även att överlåta stora delar av service och administration till oss.

Driftsavtal finns i olika nivåer för att kunna passa till önskad servicenivå utefter just ert företags behov.

 

Standard

Från0kr användare/månad
 • SIM hantering
 • Abonnemangsoptimering
 • Självregistrering av service
 • Fullmaktshantering

Plus

Från50kr användare/månad
 • Abonnemangsadministration
 • Säkerhetstjänster
 • Livscykel hantering
 • Smartphone lånepool

Premium

Från70kr användare/månad
 • Växelkonfiguration
 • Brandade lösningar
 •  Rekommendation av telefonpolicy
 • Spärrapps assistance

Lösningar

Mobiltelefoner
 • Apple iPhone

 • Samsung Galaxy

 • Tillbehör

Växeltjänster
 • Mobilaväxlar

 • Molnväxlar

Telefoni
 • Mobilabonnemang

 • Tilläggstjänster

 • M2M

Smarta tjänster
 • Office 365

 • eFax

Bredband
 • Fasta bredband

 • Mobil bredband

 • Företagsnätverk

Hanteringstjänster
 • Administrationsverktyg

 • Återvinning